Portfólio

Vybrané projekty z nášho portfólia ...

MSP Controlling / -
www.mspc.sk / 2012

Tri vody Malinovo / Developérsky projekt
www.trivodymalinovo.sk / 2012

Vila grand / Penzión
www.vilagrand.sk / 2012

Fidas / Daňe a účtovníctvo
www.fidas.sk / 2012

SBS Alarm D / Ochranna objektov
www.alarmd.sk / 2012

Prečo platiť / Vymáhanie pohľadávok
www.precoplatit.sk / 2012

E-shop / Predaj a potlač pohárov
www.gastroglass.sk / 2012

Denas / Daňe a účtovníctvo
www.denasucto.sk / 2011

Sauz / Stavebná spoločnosť
www.sauz.sk / 2011