Tvorba web stránok

Web stránky môžeme rozdeliť na statické a dynamické. Aktualizáciu statickej web stránky môže vykonávať, len užívateľ, ktorý ovláda webové technológie. Statická web stránka je vhodná najmä pre užívateľov, ktorí nepotrebujú často meniť obsah svojej webovej stránky. Hlavnou výhodou statickej web stránky je kvalitnejší kód.

Dynamické web stránky, známe aj ako CMS alebo redakčný systém sú vhodné najmä pre uživateľov, ktorý potrebujú často meniť obsah web stránky. Aby mohol užívateľ formátovať informácie je nutné, aby mal CMS systém implementovaný formátovací editor tzv. WYSIWYG. Často býva problém, že WYSIWYG je nekvalitný a produkuje navalidný kód. Hlavnou výhodou dynamickej web stránky je aktualizácia zo strany klienta, bez zásahu externej firmy.

Naša ponuka pri tvorbe web stránok

  • web design podľa najmodernejších grafických trendov
  • statické web stránky s kvalitným kódom
  • dynamické web stránky s kvalitným WYSIWYG editorom produkujúcim validný (X)HTML kód
  • CMS alebo redakčný systém prispôsobený pre konkrétne zadanie - jednoduché a rýchle spravovanie obsahu web stránky, malé zaťaženie serveru
  • základné SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) - obsahuje takmer, každá naša stránka
  • rozšírené SEO - špeciálne úpravy web stránky pre vyhľadávače - na objednávku

Pri tvorbe web stránok kladieme vysoký dôraz na

  • validný kód www stránky - vaša www stránka bude vytvorená podľa webových štandardov
  • kvalitný kód web stránky - sémantické kódovanie web stránky (dôležité napr. pre vyhľadávače, mobilné zariadenia)
  • bezbariérovosť webovej stránky - vaša www stránka by mala, byť takmer všetkým dostupná napr. vyhľadávačom, zrakovo postihnutým ľuďom a pod.